appdemo

Nytt mobbetiltak

NTNU-studenter har utviklet en ny anonym app der elever kan varsle lærere om mobbing. Appen gjør at tiltak iverksettes raskt.

Tekst og foto: Anne Guro Røsæg

Mobbing i norske skoler et alvorlig problem som mange elever opplever daglig. Offisielt er det registrert færre mobbetilfeller sammenlignet med tidligere år. Bakgrunnen for dette er at det er mange som ikke varsler om mobbing i frykt for å bli hengt ut. Fire tredjeklassinger ved NTNU har funnet en løsning på problemet. Sivilingeniørstudentene Torjus Sæthre, Eirik Hamnvik, Jonas Løchsen og Henrik Mørk har det siste halvåret utviklet mobbeappen SiFra!.

studenter

NTNU-studenter har utviklet ny app slik at flere skal varsle om mobbing. Fra venstre: Torjus Sæthre, Eirik Hamnvik, Jonas Løchsen

Fra femteklasse barneskole til tredjeklasse vgs
– Målet med appen er å senke terskelen for å si i fra om mobbing. Vi håper at mange skoler vil bruke denne appen. Målgruppen er elever fra femteklasse barneskole til tredjeklasse vgs, sier Hamnvik.

Sladrehank
Med SiFra!-appen kan man opprette en gruppe hvor lærere og elever er samlet. Elevene vil alltid være anonyme, slik at de kan ta kontakt med lærerne dersom det oppstår en mobbesituasjon. Ingen barn vil bli stemplet som sladrehank. Det er også opprettet en direkte kanal utenfor skoletiden. Elevene kan varsle læreren når som helst på døgnet.

Egen bruker for å hindre misbruk
Appen er veldig brukervennlig uten unødvendige funksjoner. Eleven får en pinkode av lærer som han eller hun logger inn med. På hovedsiden er det en stor knapp hvor eleven oppretter en samtale med læreren. Her kan eleven varsle om mobbesituasjoner. I menylinja har man også mulighet til å flere samtaler.
–Alle elever må ha egen bruker for å hindre misbruk. For eksempel hvis det oppstår en alvorlig hendelse, må vi kunne se hvem som står bak. Identiteten til elevene vil kun være tilgjengelig for oss, forteller Hamnvik.
–Anonyme apper utgjør alltid en fare for misbruk, og det vil nok være folk som prøver å misbruke appen. Jodel og ask fm er eksempler på det. Derfor trenger elevene en bruker som på en side kan bidra til å forhindre misbruk, men også gjøre det enklere å spore opp personen, legger Løchsen til.

Nyttig tiltak
SiFra!-appen har mottatt positive tilbakemeldinger fra norske elever.
En av dem er Magne Mardal Moe (16). Han går i 10. Klasse ved Charlottenlund Ungdomsskole.
– Det høres veldig smart ut, det er en måte å si i fra at dem har problemer.
Personen slipper å være den ene som skiller seg ut med å varsler læreren. Jeg tror det kan være vanskelig for mange å si fra. Mange er redd for å bli utestengt av vennegjengen eller bli sett på som andreledes, sier han.

thea

Thea Jondum mener dette er et nyttig hjelpemiddel for å få elever til å si fra. Hun sier seg enig i studentenes argumenter og tror det vil brukes mye.

På videregående er det mange som synes det er et nyttig tiltak. Blant dem er Thea Jondum fra Strinda vgs. Hun sier seg enig med studentenes tanker og intensjon med appen.

– Jeg tenker at det er en god ide og et viktig tiltak for skolen! Terskelen for å si fra til en lærer kan ofte være høy, og da kan det være greit med en app. Det blir feil når en elev blir mobbet, og ingen tør å gjøre noe med saken fordi han eller hun er redd for hva andre vil tenke, mener hun.

Lettere å bruke begrepet mobbing:
Med bakgrunn i den årlige elevundersøkelsen, viser resultatet at det mobbes mindre i norske skoler. Siden 2011 er antall elever som føler seg mobbet, halvert. Det er det laveste resultatet som er målt på lenge. Undersøkelsen har fått mye kritikk for å være misvisende. Blant annet har flere elever uttalt at de er redd for at andre medelever skal se svarene. De frykter for konsekvensene. Det har også vært episoder der læreren har forsøkt å påvirke elevenes meninger.

2007: 7,0
2008:7,5
2009: 7,3
2010: 7,3
2011: 7,5
2012: 6,8
2013: 4,3
2014: 3,9
2015: 3,7

app

Her sitter studentene og diskuterer det de håper skal bli en app som kan lanseres og brukes i skolen.

Studentene forteller at det er lettere å bruke begrepet mobbing nå sammenlignet med tidligere. Basert på egne undersøkelser er det et begrep som brukes ofte. Problemet et at det brukes for ofte og i useriøse hendelser. De som faktisk blir mobbet eller ser mobbing sier ikke i fra og får dermed ikke hjelp. Det ender ofte med at mobbeofferet prøver å fortrenge det. I andre tilfeller kan det resultere i psykiske plager som angst eller depresjon.

Hovedgrunnen til at mange ikke sier fra
Det er Hamnvik som fikk ideen til dette prosjektet. Han hadde lest flere artikler om elever som ikke tør å si fra om mobbing. Studentene vil holde brukerne anonyme slik at elevene ikke skal føle hevnaksjoner etter å ha varslet. Mange undersøkelser viser at dette er hovedgrunnen til at mange ikke sier ifra.
– Mobbing er et ganske dagsaktuelt tema som omtales mye i media. Det er et stort marked for slike apper. Kommuner er alltid på jakt etter metoder som kan fjerne mobbing. Denne appen vil forhåpentligvis gi skoler større oversikt over mobbehendelser. Da kan de sette i gang tiltak raskere, forteller Hamnvik.

Ingen lignende apper
Det finnes ingen apper i dag som ligner på SiFra!. For noen år siden hadde Røde Kors en lignende apper, men den ble nedlagt etter kort tid. Appen ble mer regionalt, og mannskapet i Røde Kors fikk ikke gjort skikkelige tiltak. NTNU-studentene tar lærdom av dette og gjør appen mer lokal slik at lærere og skole kan iverksette raskere tiltak.
– Desto flere som har appen, desto enklere blir det å igangsette tiltak mot mobbingen. Det er en vinn-vinnsituasjon hvor sjansen for å få hjelp øker, samtidig som at ingen blir sett på som sladrehanker, sier Sæthre.

Ønsker å publisere den
Foreløpig er denne appen et skoleprosjekt, men studentene håper på å kunne publisere den en gang i fremtiden. Med litt bedre tid vil de kunne ferdigstille appen slik at den fungerer optimalt uten store feil. Da vil de ha bedre forutsetning for å klare seg økonomisk også. De håper også å få solgt produktet til flere skoler utenfor Trøndelag. Appen vil være gratis for alle elever.

Kommentarfunksjonen er stengt.